Privacyverklaring Toverkast

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 28-06-2021.

Via de webshop www.toverkast.nl, onderdeel van 99Concepts B.V., worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren de privacy van onze klanten, en vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze privacyverklaring houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor gerechtvaardigde doeleinden;
 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat wij eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en jouw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden je aan om deze goed door te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Via de webshop www.toverkast.nl kun je onder andere speelgoed bestellen van Chloe’s Toverkast en Prinses Arabella. Door het gebruik van de website laat je bepaalde gegevens bij ons achter, dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de hieronder genoemde doelen:

 • NAW-gegevens;
 • (mogelijk) bedrijfsnaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • accountgegevens;
 • bestelgegevens;
 • betalingsgegevens;
 • factuurgegevens;
 • IP-adres.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je gebruik te kunnen laten maken van onze website;
 • om je producten te laten bestellen en deze aan jou te kunnen leveren;
 • om contact met je op te nemen via e-mail;
 • om voor jou een Toverkast-account aan te maken;
 • om je met jouw toestemming aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief, waarbij elke nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid bevat;
 • om het verrichten van statistische analyses;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten wij volgens de wet langer bewaren.

 • Jouw inloggegevens voor je Toverkast-account worden bewaard totdat je je account verwijdert.
 • Jouw betalings- en factuurgegevens worden bewaard totdat de dienst is afgrond en zeven jaar daarna, dat is de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.
 • Je ontvangt onze nieuwsbrief met updates en marketingaanbiedingen totdat je je weer afmeldt, dan worden jouw gegevens van de abonneelijst verwijderd.

Vertrouwelijkheid en gegevensverstrekking aan derde partijen

Alle gegevens die op onze website worden verzameld, of die wij verkrijgen van onze bezoekers, zullen wij vertrouwelijk behandelen.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor (uitdrukkelijk) toestemming hebt gegeven. Ook kunnen wij gegevens delen op basis van de overeenkomst die we met jou hebben, of wanneer wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die je ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende partijen:

 • ICT-dienstverleners;
 • cookieleveranciers;
 • bezorgdiensten;
 • betaaldiensten.

Als deze partijen persoonsgegevens buiten de Europese Unie verwerken, zorgen wij dat zij jouw gegevens volgens onze regels behandelen.

Cookies

Op www.toverkast.nl gebruiken wij de volgende cookies:

Soort cookie

Doel

DoubleClick

Advertentie

Google Tag Manager

Advertentie

Google Analytics

Analytics

Facebook Connect

Social media


Ook voor Toverkast hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten waarin we Google niet hebben toegestaan om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Wij proberen om die informatie zoveel mogelijk te anonimiseren.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum, zoals hierboven aangegeven. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw website-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen. 

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij gebruiken bijvoorbeeld netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen jouw en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven.

Website van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk door middel van links met een van onze websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring regelmatig wijzigen. Daarom raden we je aan om deze verklaring regelmatig te controleren, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • je kunt ons verzoeken om inzage te krijgen in de gegevens die we van jou verwerken;
 • je kunt ons vragen om jouw gegevens naar een derde partij te sturen;
 • je kunt ons verzoeken om jouw gegevens te verbeteren of te verwijderen wanneer je gegevens niet kloppen of niet (meer) relevant zijn;
 • je kunt bezwaar maken tegen de verwerking;
 • je kunt ons verzoeken om beperking van de verwerking.

Deze verzoeken kun je indienen via info@toverkast.nl. Om te voorkomen dat we gegevens bewerken van de verkeerde persoon, kunnen we je vragen om je te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op dit gebied, dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt daarvoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

99Concepts B.V. t.a.v. Toverkast

Adres Koninginnegracht 5

2514AA Den Haag

Telefoon + 31 (0) 70 312 03 12

E-mail into@toverkast.nl

KvK-nummer 53627288